Wijziging bestuur

Op de ledenvergadering van dinsdag 3 april 2018 is een nieuw bestuur gekozen. Wim Sillevis, Petra Driessen en Anke Kroonen zijn, na jaren dienst, afgetreden. Tevens is besloten om van 5 naar 3 bestuursleden over […]