Afmelden

Afmelden

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt beëindigd, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Het beëindigen van het lidmaatschap kan schriftelijk geschieden bij de penningmeester of de secretaris van de vereniging. Hiervoor kan het afmeldingsformulier gebruikt worden. 

Liever gebruik je hiervoor onderstaand on-line formulier: